Shell de Wetering opgeleverd

Shell De Wetering in Utrecht is 17 november tijdens een feestelijke gelegenheid heropend. Begin juni is door Gebr. Löwik gestart met de herbouw van de shop na een ramkraak eind vorig jaar. Hierbij is de shop volledig gestript, vernieuwd en ook uitgebreid met nieuwe balies en een mooie nieuwe bakery. In september van dit jaar is tevens gestart met de uitbreidingswerkzaamheden van de wasstraat; de wasstraat is verlengd en er is een interieurbaan gerealiseerd.
Tijdens de verbouwing zijn het tankstation en de wasstraat, met een enkele onderbreking, geopend geweest voor publiek. Een bijzondere prestatie was het storten van de betonnen wasstraatvloer. Door het gebruik van speciaal snel verhardend beton en met goed teamwork en nachtploegen kon de wasstraat na slechts 2 dagen weer worden geopend.