MVO

Lowik Bouw voelt zich sterk betrokken bij de samenleving en heeft zich als doel gesteld maatschappelijk verantwoord te ondernemen en waar mogelijk het ‘cradle to cradle’-principe toepassen. Dit betekent dat we naast het streven naar een gezond resultaat (Profit), ook rekening houden met het effect van onze bouwactiviteiten op het milieu (Planet), en dat we oog hebben voor het welzijn van medewerkers maar ook voor de maatschappij (People). Ofwel, het bij de besluitvorming vinden van een balans tussen economische, ecologische en sociaal/maatschappelijke aspecten.

People

Als het om mensen (People) gaat, vinden wij het belangrijk om te investeren in onze eigen medewerkers maar ook om een bijdrage te leveren aan de maatschappij.

Bij alle werkzaamheden staat veiligheid, voor onze medewerkers en betrokkenen, op de eerste plaats. Sinds de oprichting van ons bedrijf is veilig werken een speerpunt binnen de organisatie en sinds 1996 wordt dit extra bevestigd door onze VCA**-certificering. Door verscheidene veiligheidsverhogende maatregelen, zoals het verstrekken van gratis persoonlijke beschermingsmiddelen en het aanbieden van een PAGO, wordt het aantal ongevallen en het ziekteverzuim beperkt.

Behalve veiligheid, vinden we het ook belangrijk om werknemers te stimuleren bij hun eigen ontwikkeling en scholing. Als gevolg van een gedegen opleidingsplan werken we bij Lowik Bouw met tevreden en gemotiveerd personeel dat beschikt over de benodigde vaardigheden.

Ook voor aankomend bouwtalent hebben we aandacht. We zijn een gecertificeerd leerbedrijf met een groot aantal timmermannen en metselaars in opleiding. Daarbij bieden we studenten van het MBO en HBO stageplaatsen aan.

Planet

Als het om onze leefomgeving (Planet) gaat, vinden we het belangrijk om een verdere aantasting van het ecosysteem te voorkomen en zo de natuurlijke leefomgeving voor onze volgende generaties te behouden.

Er is veel aandacht voor beperking van het energieverbruik, hergebruik van materialen en gebruik van duurzame materialen. Daarnaast zijn we voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden die een positieve invloed hebben op ons milieu en klimaat.

Om op het gebied van mobiliteit een positieve bijdrage te leveren aan het milieu zijn we binnen Lowik Bouw continu bezig met het ‘vergroenen’ van het wagenpark. Dit betekent onder andere dat er indien mogelijk gebruik gemaakt wordt van elektrische auto’s, waardoor er schoner, zuiniger en voordeliger gereden kan worden. Hiernaast, verkleinen we ook door carpoolen en rijden buiten de spits de belasting op het milieu.

Afvalscheiding is ook een vanzelfsprekendheid bij Lowik Bouw. Door hier bewust mee om te gaan is het mogelijk te komen tot producthergebruik, materiaalhergebruik of toepassing van afvalstoffen als brandstof en het uit het milieu houden van schadelijke stoffen.

Profit

Wij zijn van mening dat duurzaamheid niet per definitie geld hoeft te kosten. Ook bij maatschappelijk verantwoord ondernemen is het mogelijk een goed resultaat te behalen. Duurzame innovaties zijn behalve gunstiger voor onze maatschappij ook vaak financieel aantrekkelijk. Zo levert bijvoorbeeld de aandacht voor veilig werken ook een financieel voordeel op als gevolg van een lager ziekteverzuimpercentage. En is op het gebied van vervoer het elektrisch rijden en carpoolen zowel goed voor het milieu als voor de portemonnee.

Integriteit

Integriteit speelt binnen Lowik Bouw een erg belangrijke rol. We gaan er vanuit dat onze medewerkers zich maatschappelijk verantwoord opstellen. Daarom hebben we gedragsregels opgesteld die zijn verankerd in het bedrijfsreglement. Dit reglement is door elke medewerker in ontvangst is genomen en wordt bij nieuwe medewerkers als bijlage bij de arbeidsovereenkomst gevoegd.

Ook is Lowik Bouw geregistreerd bij de Stichting Beoordeling Integriteit in de Bouwnijverheid (SBIB). Deze stichting houdt zich bezig met het opstellen, beheren en bewaken van zelfdisciplinaire regelingen met betrekking tot de integriteit van de bouwnijverheid ten aanzien van de opdrachtverkrijging en mededinging in Nederland.

Werken
bij Lowik

Ben jij die topper in de bouw die houdt van hard werken en altijd gaat voor kwaliteit? Dan maken we graag kennis met je! Ga naar onze vacaturesite en kijk welke functies we beschikbaar hebben.

Ga naar werken bij Lowik